Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Problem är till för att lösas!

Företagsmeddelande

BEHANDLING samt HANDLEDNING/KONSULTATION

Elisabeth Lampinens Psykologservice erbjuder behandling i kortare eller längre perioder till såväl individer som grupper.

Den teorteiska grunden är humanistisk-existentiell med påverkan från främst modern objektrelationsteori samt den lösningsfokuserade skolan. Jag är eklektiker och använder de metoder som passar för varje enskild individ.

Fokus ligger på att se och förstå samt vägleda individen framåt på bästa sätt.

Som legitimerad psykolog är jag vidareutbildad inom lösningsfokus.

Detta utifrån den teori som utarbetades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg och som i Sverige förvaltas av främst Harry och Jocelyne Korman.

De tre grundstenarna är:

Om det inte är trasigt, laga det inte.

Gör mer av det som fungerar.

Om det inte fungerar gör något annat.

På senare tid har arbetet influerats alltmer av Ross Greenes samarbetsbaserade problemlösningsmodell, särskilt ifråga om handledning. Modellen utgår bland annat ifrån att barn (ja egentligen alla väl) gör rätt om de kan. Greene bygger även han på lösningsfokus och arbetar i 3 steg:

1.Empatisteget.

2.Definiera problemet.

3.Bjud in till lösning.

Det är på ovanstående grunder som arbetet i företaget vilar.

Problem är till för att lösas!

Välkommen att höra av dig!